Najważniejsze wydarzenia historyczne w latach 1652–1670

Wiek XVII był okresem, który ukształtował oblicze nowożytnego świata w sposób, który odczuwamy do dziś. Od zaświtu kolonializmu w nowych światach po polityczne zwroty akcji w sercu Europy, te dekady były czasem przełomów, konfliktów i sojuszy. Poniższy artykuł to opowieść o kluczowych wydarzeniach z połowy tego burzliwego stulecia, które miały wpływ nie tylko na losy pojedynczych narodów, ale również na całe kontynenty i przyszłe pokolenia.

Rok 1652: Pierwszy kontakt Europejczyków z ludem Khoikhoi, początek kolonializmu w RPA

W kwietniu 1652 roku niewielka flotylla Holenderskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, pod wodzą Jana van Riebeecka, rzuciła kotwicę u wybrzeży dzisiejszego Kapsztadu, inaugurując tym samym erę europejskiego kolonializmu w Południowej Afryce. Kontakt z tubylczym ludem Khoikhoi nie był pierwszym spotkaniem z rdzennymi mieszkańcami kontynentu, ale miał on charakter zupełnie inny niż wcześniejsze, sporadyczne interakcje. Wizja stworzenia przez Holandię stacji zaopatrzeniowej na drodze do Indii szybko przerodziła się w proces systematycznej kolonizacji, z której wyniknęły:

 • Eksproprijacja ziemi należącej do ludu Khoikhoi.
 • Ustanowienie struktur zarządzania kolonialnego.
 • Rozpoczęcie importu niewolników, głównie z Indonezji i Madagaskaru.
 • Zasadnicza zmiana ekosystemów, gospodarki i struktury społecznej regionu.

Rok 1660: Restauracja monarchii w Anglii, Karol II na tronie

Po jedenastu latach republiki, czasu rządów Olivera Cromwella i po jego śmierci, Anglia znalazła się na zakręcie. W 1660 roku, w wyniku złożonych procesów politycznych i społecznych, doszło do przywrócenia monarchii w osobie Karola II. Restauracja ta była nie tylko powrotem do dawnej formy rządów, ale i do renesansu kulturowego oraz politycznego. Karol II, zwany „Królem Merriem”, był postacią, która przyczyniła się do:

 • Przywrócenia tradycji monarchicznych i dworskich.
 • Wzrostu znaczenia parlamentu.
 • Rozwoju sztuki i nauki – w tym okresie działał m.in. Christopher Wren, a Royal Society zostało oficjalnie zatwierdzone przez króla.
 • Powstania Habeas Corpus Act, fundamentalnej ustawy gwarantującej wolność osobistą.

Rok 1667: Traktat w Andruszowie, koniec wojny polsko-rosyjskiej

Podpisanie traktatu w Andruszowie w 1667 roku przyniosło zakończenie wyniszczającej wojny polsko-rosyjskiej, która trwała od 1654 roku. Wojna ta, choć może nie tak znana jak inne europejskie konflikty, miała znaczące reperkusje dla ówczesnej Rzeczypospolitej i Rosji, jak również dla układu sił w regionie Europy Wschodniej. Traktat w Andruszowie przesądził o:

 • Ustabilizowaniu granic między oboma państwami na kilka dziesięcioleci.
 • Przypisaniu lewobrzeżnej Ukrainy oraz miasta Kijowa do Rosji.
 • Zaostrzeniu antagonizmu między dwoma narodami, który przetrwał wiele kolejnych pokoleń.

Traktat ten był również wyrazem wyczerpania obu stron konfliktu i potrzeby skupienia się na wewnętrznych problemach, co w przypadku Rzeczypospolitej były głębokie problemy wewnętrzne i związana z nimi rosnąca słabość państwa.

Rok 1670: Traktat z Dover, tajne porozumienie między Anglią i Francją przeciwko Niderlandom

Traktat z Dover, zawarty w 1670 roku między Karolem II Stuartem a Ludwikiem XIV, był jednym z najbardziej kontrowersyjnych i tajnych porozumień w historii dyplomacji europejskiej. Karol II, dążąc do wzmacniania swojej pozycji wewnętrznej oraz w Europie, zdecydował się na sojusz z katolicką Francją przeciwko protestanckim Niderlandom, co wywołało konflikt znany jako III wojna angielsko-holenderska. Porozumienie to przewidywało:

 • Współpracę wojskową i finansową między Anglią i Francją.
 • Obietnicę Karola II konwersji na katolicyzm, co miało ogromne znaczenie w kontekście religijnym i politycznym.
 • Troskę Anglii o zachowanie dominacji na morzach i w handlu morskim kosztem Niderlandów.

Traktat z Dover był przejawem zmiennej natury sojuszów w Europie, gdzie doraźne korzyści często przeważały nad długotrwałymi zobowiązaniami i ideologicznymi podziałami.

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *