Odkryj kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska

Coraz więcej firm decyduje się na doradztwo środowiskowe. Kompleksowa obsługa z zakresu ochrony środowiska to w praktyce działania proekologiczne, które oznaczają nie tylko zgodność z prawem, ale także strategię, która w dłuższej perspektywie ma przynieść firmie korzyści ekonomiczne, społeczne i wizerunkowe. Przeczytaj artykuł i dowiedz się dlaczego oferta doradztwa środowiskowego jest tak pożądana.

Ochrona środowiska w firmie – dlaczego jest ważna?

Ochrona środowiska jest w ostatnim czasie nie tylko chwytliwym hasłem, ale także koniecznością. Postępujące zmiany klimatyczne sprawiają, że coraz częściej skupiamy się na działaniach prowadzących do ochrony środowiska. Ważne jednak, by nie był to zwykły greenwashing, a konkretne działania. Ponieważ za dużą część zmian klimatycznych odpowiadają firmy i przedsiębiorstwa, szczególnie o globalnym zasięgu, dostrzegają one potrzebę i konieczność wprowadzania zasad funkcjonowania zgodnych z ochroną środowiska. W innym wypadku grozi nam zagłada.

Komu zlecić ochronę środowiska w przedsiębiorstwie?

W firmach ochrona środowiska to zajęcie różnych działów. Muszą one współpracować ze sobą, by osiągnąć wspólny cel. Niemniej jednak najbezpieczniej jest zlecić opracowanie, wdrożenie i audytowanie oraz raportowanie tych działań specjalistom, którymi są pracownicy outsourcingu środowiskowego. Usługi takiej firmy to nie tylko kompleksowe doradztwo formalno-prawne, ale także liczne warsztaty i szkolenia z ochrony środowiska dla pracowników firmy.

W zakresie usług firmy oferującej doradztwo ekologiczne znaleźć można:

 1. konsultacje prawne i techniczne
 2. weryfikację dokumentacji i procedur
 3. pomoc we wdrażaniu nowych strategii środowiskowych
 4. okresowe przeglądy instalacji
 5. pomoc w naliczaniu opłat środowiskowych.

W rozbudowanej ofercie może to być także np. badanie gleby, wód podziemnych czy badanie terenu pod planowaną inwestycję.

Szkolenia i rozwój

Szkolenia z ochrony środowiska przeprowadzane są w trybie otwartym, zamkniętym lub indywidualnym. Tematyka takich szkoleń skupia się między innymi na takich aspektach jak:

 • ochrona powietrza
 • gospodarka odpadami i opakowaniami
 • gospodarka wodno-ściekowa
 • standardy i pozwolenia emisyjne
 • procesy inwestycyjne
 • ochrona środowiska gruntowo-wodnego
 • KOBiZE
 • opłaty i sprawozdawczość
 • BHP.

Szkolenia takie oferuje ekologus.pl.

Dlaczego warto korzystać z doradztwa środowiskowego?

Rzetelne doradztwo środowiskowe to usługi kompleksowe, skupione na aspektach ekologicznych, ekonomicznych i prawnych. Wśród głównych jej zalet wymienić warto:

 1. zgodność z przepisami – chcąc uniknąć kar czy nawet zamknięcia przedsiębiorstwa, należy dostosować jego procedury do wymagań wynikających z aktów prawnych
 2. oszczędności finansowe – recykling, ograniczanie odpadów, energii i surowców prowadzą do minimalizowania kosztów operacyjnych
 3. budowanie reputacji – dbałość o środowisko stwarza pozytywny wizerunek firmy wśród pracowników, klientów i partnerów biznesowych, co przekłada się na motywację ludzi do pracy i wyniki finansowe firmy
 4. zrównoważony rozwój – wytyczanie ścieżek pozwalających firmom ograniczać zużycie surowców naturalnych czy energii
 5. wspieranie globalnych celów – dobra polityka środowiskowa przyczynia się do realizacji globalnych celów – 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ
 6. redukowanie ryzyka – doradztwo środowiskowe minimalizuje liczbę procesów szkodliwych dla środowiska oraz ich skutki.

Podsumowując, kompleksowe doradztwo środowiskowe to profesjonalna obsługa bez kosztów związanych z zatrudnianiem i dokształcaniem pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. Zlecenie działań związanych z ochroną środowiska zewnętrznej firmie to terminowość i rzetelny nadzór formalno-prawny.

[ Treść sponsorowana ]

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *